Publiť le 24/03/1954
   

FR   NL  

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 7bis.


Art. 8.
25/04/2004 De organismen van categorie A zijn onderworpen aan het gezag van de Minister van wie zij afhangen; aan deze Minister wordt de beheersbevoegdheid verleend.
25/04/2004 De Minister van FinanciŽn oefent op deze organismen een controlebevoegdheid uit voor alle beslissingen die een financiŽle en budgettaire terugslag hebben. Hij wordt bijgestaan door de inspecteurs van financiŽn overeenkomstig de regels welke de Koning bepaalt.

Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]