K.B. 15-9-1980: uitvoering art. 191, 1e lid, 7° van de gecoördineerde wet

Note: Historiek vanaf 1-1-2002

Tekst bijgewerkt tot: K.B. 22-12-2004 - B.S. 10-1-2005 - ED. 1

FR   NL  


Koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 3bis.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 6bis.     Art. 7.     Art. 7bis.     Art. 8.     Art. 9.

FR   NL