Publié le 10/11/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 2003 betreffende het statuut van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct adminstrateur-generaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid

Art. 4.


Art. 5.
13/03/2003 Art. 5. De graden van administrateur-generaal en adjunct administrateur-generaal worden in elke openbare instelling van sociale zekerheid afgeschaft vanaf het ogenblik waarop de betrokkene een managementfunctie is toegekend.
13/03/2003 Die houders behouden hun graad ten persoonlijk titel.
13/03/2003 Zij behouden het voordeel van hun weddeschaal die gekoppeld is aan hun afgeschafte graad.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]