Publié le 02/06/2006
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 17 mei 2006 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Artikel 1.


Art. 2.
02/06/2006 Het koninklijk besluit van 12 maart 1975 waarbij, binnen het kader van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, de graden van de beambten van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, worden bepaald, gewijzigd door het koninklijk besluit van 21 januari 1987, wordt opgeheven.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]