Publié le 05/12/1972
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 22 november 1972 betreffende de uitbetaling van de invaliditeitsuitkeringen bepaald bij het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, aan de onder-horigen van de Verenigde Staten van Amerika

Artikel 1.


Art. 2.
01/07/1971 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1971.

FR   NL   [Affichage pour impression]