K.B. 22-10-1987: uitvoering art. 45 van herstelwet 31-7-1984 voor koopvaardij

Résumé: Numac tekst: 1987022310 - p. 16636

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 13-11-1987 - Wijzigende numac: 1987022310 - p. 16636

FR   NL  


Koninklijk besluit van 22 oktober 1987 tot uitvoering van artikel 45 van de herstelwet van 31 juli 1984 voor de koopvaardij

Table des Matières du document

HOOFDSTUK II - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Art. 2.     Art. 5.

FR   NL