Publié le 02/08/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken

Artikel 1.


Art. 2.
12/08/1966 Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

FR   NL   [Affichage pour impression]