Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen tot vrijwaring van de verkregen rechten van ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren aan een dienst gevestigd in het Franse, het Nederlandse of het Duitse taalgebied

Art. 4.


Art. 5.
03/12/1966 De in artikel 4 bedoelde ambtenaar die niet door een examen ad hoc van een voldoende of elementaire kennis van de tweede taal heeft doen blijken overeenkomstig artikel 15, § 2, vijfde lid, van de gecoördineerde wetten, behoudt, indien hij het wenst, zijn betrekking, ook al heeft hij daarin onvermijdelijk omgang met het publiek, tot het mogelijk wordt hem, hetzij op eigen verzoek of met zijn instemming in de graad waarvan hij titularis is, hetzij naar aanleiding van een bevordering die hij aanvaardt, over te plaatsen naar een dienst waarvoor hij uit een oogpunt van taal geschikt is.
03/12/1966 Inmiddels mag hij niet worden belast met taken die hem omgang doen hebben met dat gedeelte van het publiek waarvan hij de taal niet zoals voorgeschreven kent.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]