K.B. 11-4-1983: uitvoering art. 2, § 3, 6°, van besluitwet 10-1-1945: maatschappelijke zekerheid mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Résumé: Numac tekst: 1983022108 - p. 4610

Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Note: Historiek vanaf 1-1-2001

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 29-6-2001 - Wijzigende numac: 2001022404 - p. 22483

FR   NL  


Koninklijk besluit van 11 april 1983 tot uitvoering van artikel 2, § 3, 6°, van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2     Art. 3

FR   NL