K.B. 15-5-2003: uitvoering art. 2 van besluitwet 7-2-1945 betreffende maatschappelijke veiligheid van zeelieden ter koopvaardij

Résumé: Pagina: ZK/99
Bijwerking 6/2003

Note: Tekst met volledige historiek

FR   NL  


Koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot uitvoering van artikel 2 van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL