Publié le 19/06/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot uitvoering van artikel 2 van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij
Artikel 1.
29/06/2003 De in het tweede lid van artikel 2, § 2, van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de besluitwet indien zij voor de sociale risico's verzekerd zijn in het land van herkomst, krachtens de wetgeving van dat land, of indien de reder voor hen een verzekeringsovereenkomst heeft aangegaan die voldoet aan de standaarden bedoeld in de conventies nummer 55 en 56 van de Internationale Arbeidsorganisatie.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]