K.B. 23-7-1985: vaststelling criteria tot verdeling rijkstegemoetkomingen toegekend voor werknemers

Résumé: Numac tekst: 1985022247 - p. 11240

Note: Historiek vanaf 1-1-1985

Tekst bijgewerkt tot: K.B. 23-7-1985 - B.S. 2-8-1985 - Wijzigende numac: 1985022247 - p. 11240

FR   NL  


Koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot vaststelling van de criteria tot verdeling van de rijkstegemoetkomingen toegekend aan de tak geneeskundige verzorging van de regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering voor werknemers

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL