K.B. 16-12-2004: vaststelling van betrekkingen graden van agenten bij Federaal Agentschap voor Veiligheid van Voedeslketen

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoegd door B.S. 28-12-2004

FR   NL  


Koninklijk besluit van 16 december 2004 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen en de graden van de agenten bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL