Publié le 02/08/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken
Artikel 1.
12/08/1966 Overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekst worden gecoördineerd:
12/08/1966 1° artikel 7, § 2, van de wet van 28 juni 1932 op het gebruik van de talen in bestuurszaken;
12/08/1966 2° de artikelen 1, § 1, derde tot zevende lid, en 4, §§ 1, 3 en 4, van de wet van 8 november 1962, tot wijziging van provincie-, arrondissements- en gemeentegrenzen en tot wijziging van de wet van 28 juni 1932 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en van de wet van 14 juli 1932 houdende taalregeling in het lager en in het middelbaar onderwijs;
12/08/1966 3° de artikelen 1 tot 5, 6, § 1, § 2 (partim), en § 3, 3°, 7, §§ 1, 2, 4, 5 en 6, 8 tot 48 en 50 tot 56 van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]