Wet 25-2-1964: inrichting pool van zeelieden ter koopvaardij (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 26-6 - ed. 2)

Résumé: Numac tekst: 1964022506 - p. 8269

Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artiekelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Pagina: ZK/89

Note: Historiek vanaf 1-1-2002

OPGEHEVEN DOOR DE WET(PROG) VAN 17-6-2009 - B.S. 26-6-2009 ED. 2 ART. 39 - Wijzigende numac: 2009202701 - p. 43983

Integratie van de Pool van de zeelieden ter koopvaardij in de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden: zie artikel 17 tot 22 van programmawet van 17/06/2009 (B.S. 26/06)

FR   NL  


Wet van 25 februari 1964 houdende inrichting van een pool van de zeelieden ter koopvaardij

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 3bis.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 10bis.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.     Art. 18.     Art. 19.     Art. 20.

FR   NL