K.B. 7-5-2004: vaststelling van graden van administratief personeel van Raad van State

Résumé: Numac tekst: 2004000317 - p. 42991

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoegd door B.S. 4-6-2004 - ed. 3

FR   NL  


Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van het administratief personeel van de Raad van State, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL