Publié le 05/04/2000
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 1 maart 2000 tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen
Artikel 1.
05/04/2000 Met het oog op de toepassing op de ambtenaren van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking, onderworpen aan het koninklijk besluit van 9 juni 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse zaken en Buitenlandse handel, van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, worden de verschillende graden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen vastgesteld als volgt :
05/04/2000 1e trap : 1e administratieve klasse van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking;
05/04/2000 2e trap : 2e administratieve klasse van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking;
05/04/2000 3e trap : 3e administratieve klasse van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]