Publié le 11/07/2006
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 juli 2006 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Artikel 1.


Art. 2.
21/07/2006 Het koninklijk besluit van 14 september 1994 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juni 1996, wordt opgeheven voor wat de openbare instellingen van sociale zekerheid betreft.

FR   NL   [Affichage pour impression]