K.B. 10-10-1986: uitvoering art. 53, §1, 9e lid, van de gecoördineerde wet (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 23-9-2015 -ed. 1)

Résumé: Numac tekst: 1986022344 - p. 14725

Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Papierversie: Pagina UB/76

Note: Historiek vanaf 15-5-2003

Tekst bijgewerkt tot: K.B. 23-9-2015 - ed. 1 - Wijzigende numac: 2015022338 - p. 59521

FR   NL  


Koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 4bis.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.

FR   NL