K.B. 26-10-2001: uitvoering art. 12, § 1, 2°, a), van besluitwet 7-2-1945

Résumé: Numac tekst: 2001022813 - p. 39419

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 21-11-2001 - Wijzigende numac: 2001022813 - p. 39419

FR   NL  


Koninklijk besluit van 26 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 12, § 1, 2°, a), van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL