K.B. 25-1-1973: bijdragen verschuldigd door personen toegelaten tot voorgezette verzekering

Résumé: Papier versie: Pagina Z/84

Note: Historiek vanaf 24-2-1973

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 24-2-1973

FR   NL  


Koninklijk besluit van 25 januari 1973 tot vaststelling van de bijdragen verschuldigd door de personen die toegelaten zijn tot de voortgezette verzekering binnen het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten voordele van de zelfstandigen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

FR   NL