Wet 15-12-2013: medische hulpmiddelen

Note: Tekst ingevoegd door: B.S.S 20-12-2013 - ed. 5
Laatst gewijzigd door: B.S. 4-7-2016

FR   NL  


Wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen

Table des Matières du document

TITEL III.- BIJDRAGE AAN DE FINANCIERING VAN HET TOEZICHT OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN TRACEERBAARBAARDHEID

HOOFDSTUK I.- DEFINITIES

Art. 33.

HOOFDSTUK II.- BIJDRAGE AAN DE FINANCIERING VAN HET TOEZICHT OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN

Afdeling I.- Bedrag van de jaarlijkse bijdrage

Art. 34.

Afdeling II.- Vaststelling van de bijdrage

Art. 35.     Art. 36.     Art. 37.     Art. 38.

Afdeling III.- Inning en invordering

Art. 39.     Art. 40.     Art. 41.

Afdeling IV.- Toezicht en sancties

Art. 42.

Afdeling V.- Procedure en verjaring

Art. 43.     Art. 44.     Art. 45.

Afdeling VI.- Binzondere bijdrage

Art. 46.     Art. 49.

HOOFDSTUK III.- TRACEERBAARHEID

Art. 50.     Art. 51.     Art. 52.     Art. 53.     Art. 54.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
33-131/12/2099

FR   NL