K.B. 22-3-1991: procedure betreffende vaststelling overtredingen en uitspreken administratieve boeten, bedoeld in art. 127, § 8, van de wet

Note: Historiek vanaf 1-1-1991

Deze tekst werd laatst aangepast door het K.B. 15-5-1995 - B.S. 26-9-1995

FR   NL  


Koninklijk besluit van 22 maart 1991 houdende de procedure betreffende de vaststelling van de overtredingen en het uitspreken van de administratieve boeten, bedoeld in artikel 127, § 8, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

FR   NL