Besluit van het Algemeen beheerscomité van 26 januari 2018 tot vaststelling van het personeelsplan 2018 van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Résumé: Deze tekst werd laatst aangepast door: B.S. 27-2-2019 - ed. 2

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 7-2-2018

FR   NL  


Besluit van het Algemeen beheerscomité van 26 januari 2018tot vaststelling van het personeelsplan 2018 van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 01/01/2018

FR   NL