K.B. 6-12-2018: vergoeding weesgeesmiddelen en farmaceutische specialiteiten die in het kader van zeldzame ziekte vergoedbaar zijn

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 19-12-2018

FR   NL  


Koninklijk besluit van 6 december 2018 betreffende de vergoeding van weesgeesmiddelen en van de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbaar zijn

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel. 1.

HOOFDSTUK II. - College van artsen voor een weesgeneesmiddel of een farmaceutische specialiteit die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbaar is

Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

HOOFDSTUK III. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen

Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.

HOOFDSTUK IV. - Overgangsmaatregelen

Art. 14.

HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 15.     Art. 16.

FR   NL