Publié le 26/11/1970
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 november 1970 houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheden van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Art. 23.


Art. 24.
10/01/2005 Dit besluit treedt in werking op 1 november 1970.

FR   NL   [Affichage pour impression]