K.B. 10-1-1969: administratieve sancties toepasselijk op rechthebbenden van regeling RIZIV (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 2-6-2010)

Note: Historiek vanaf 1-1-2002

Opgeheven door: Wet(div)(1) 19-5-2010 - B.S. 2-6 - ed. 2 - art. 16

FR   NL  


Koninklijk besluit van 10 januari 1969 tot vaststelling van de administratieve sancties die toepasselijk zijn op de rechthebbenden van de regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - SANCTIES

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

HOOFDSTUK II - VASTSTELLING DER FEITEN EN UITSPRAAK DER SANCTIES

Art. 6.     Art. 7.

HOOFDSTUK III - HERHALING, SAMENLOOP EN UITSTEL

Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.

HOOFDSTUK IV - VERJARINGEN

Art. 12.     Art. 13.

HOOFDSTUK V - SLOTBEPALINGEN

Art. 14.     Art. 15.

FR   NL