d'application à partir du 15/02/2003
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 155.


Afdeling V. - De beslissingen van de Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en de beslissingen van de administratieve rechtscolleges ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
Art. 156.
P 15/02/2003
  -14/05/2007
Opgeheven bij: Wet (II) 24-12-02 - B.S. 31-12 - ed. 1


Art. 157.

FR   NL   [Affichage pour impression]