K.B. 19-6-1997: bekrachtiging van akk. en van bijlagen I en II van 31-10-1995 van de nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen ter uitvoering van art. 57, § 2 (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 31-10-2002)

Résumé: Papierversie: Pagina UB/402

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: K.B. 18-10-2002 - B.S. 31-10-2002 - ED. 2 (ZIE ART. 8 - BLZ. UB/936-1)

Numac: 1997022483

FR   NL  


Koninklijk besluit van 19 juni 1997 tot bekrachtiging van het akkoord en van de bijlagen I en II van dat akkoord dat op 31 oktober 1995 door de nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen is gesloten ter uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL