Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 57.

[Koninklijk besluit 25/04/1997 - B.S. 30/04/1997 éd.3 Vervanging] d) de regels voor de vaststelling van het aantal dagen en van het aantal opnemingen, ...
      d'application ŕ partir du 30/04/1997