Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 8.

[B.S. 26/11/1997 Invoeging] De aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door de ...
      d'application à partir du 01/12/1997

[Verordening 28/11/2018 - B.S. 19/04/2019 éd.2 p.39795 art.1 Wijziging] De aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door de ...
      d'application à partir du 29/04/2019
      Note: Wijziging enkel in NL