Publié le 10/07/1991
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen

Art. 4.


Art. 5.
01/01/2003 Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1992.

FR   NL   [Affichage pour impression]