Publié le 16/02/1980
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 februari 1980 tot vaststelling van het percentage van het bedrag der inkomsten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen

Art. 6.


Art. 7.
23/01/1995 Het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het percentage van het bedrag der inkomsten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen en artikel 77 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, worden opgeheven.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]