Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 16.

[B.S. 26/11/1997 Invoeging] De gerechtigde die uitkeringen ontvangt, kan overeenkomstig <:C 1>artikel 230 van ...
      d'application à partir du 01/12/1997

[Verordening 19/09/2012 - B.S. 17/05/2013 éd.2 p.28211 art.1 Opheffing] <:W>Opgeheven door Verord. 19-9-12 - B.S. 17-5-13 - ed. 2 - art. 1 (vroeger ...
      d'application à partir du 12/04/2013