d'application à partir du 07/09/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 146bis.


Afdeling II.- Het inspecterend personeel van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Art. 147.

De artsen-inspecteurs hebben tot opdracht de uitvoering van de aan de adviserend-artsen opgedragen taken te controleren. Te dien einde doen zij alle nodige onderzoekingen en, gebeurlijk, het lichamelijk onderzoek van de rechthebbenden.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 90 en 94 mogen de artsen-inspecteurs de gerechtigden onderzoeken en een beslissing nemen over de staat van arbeidsongeschiktheid.

De apothekers-inspecteurs hebben eveneens als taak de correcte uitvoering na te gaan van de controles toevertrouwd aan de adviserend-artsen met betrekking tot de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten en van magistrale bereidingen.


Art. 148.

FR   NL   [Affichage standard]