Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 147.

[Wet 14/01/2002 - B.S. 22/02/2002 éd.1 Invoeging] De apothekers-inspecteurs hebben eveneens als taak de correcte uitvoering na te gaan ...
      d'application à partir du 22/02/2002

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81289 art.43 Wijziging] De apothekers-inspecteurs hebben eveneens als taak de correcte uitvoering na te gaan ...
      d'application à partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in NL