Publié le 16/02/1980
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 februari 1980 tot vaststelling van het percentage van het bedrag der inkomsten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen

Art. 7.


Art. 8.
23/01/1995 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
23/01/1995 Het heeft uitwerking voor de eerste maal op de rekeningen van het dienstjaar 1980 met uitzondering van artikel 6, dat uitwerking heft vanaf het dienstjaar 1981.

FR   NL   [Affichage pour impression]