Publié le 11/01/2007
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering ten gunste van de zelfstandigen

Art. 4.


Art. 5.
01/02/2007 De adoptie-uitkering wordt uitgekeerd en beheerd door de instellingen en organen die bevoegd zijn inzake de uitkeringsverzekering. Voorzover hiervan niet wordt afgeweken door de bepalingen van dit besluit, hebben de instellingen en organen ten aanzien van de adoptie-uitkering dezelfde bevoegdheden als ten aanzien van de uitkeringsverzekering.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]