M.B. 22-9-1980: toepassingsmodaliteiten K.B. 15-9-1980 tot uitvoering art. 191, 1e lid, 7°, van de wet

Note: Historiek vanaf 1-1-1997

Tekst bijgewerkt tot: M.B. 24-12-1996 - B.S. 31-12-1996 - ed. 3

FR   NL  


Ministerieel besluit van 22 september 1980 tot vaststelling van sommige toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskunde verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 2bis.     Art. 3.

FR   NL