d'application ŗ partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiŽn op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 8.


Art. 9.
01/01/2002 De inspecteurs van financiŽn maken aan de Minister van FinanciŽn, en voor de problemen die hem aanbelangen, aan de Minister die het Openbaar Ambt in zijn bevoegdheid heeft, een afschrift over van de verslagen die ze zenden aan de Minister aan wiens gezag het organisme onderworpen is.

Art. 10.

FR   NL   [Affichage pour impression]