K.B. 18-10-2002: uitvoering art. 57 : berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie

Résumé: Papierversie: Pagina UB/933-936-1

Note: Tekst met volledige historiek

DEZE TEKST WERD OPGEHEVEN DOOR HET B.S. 21-11-2008

FR   NL  


Koninklijk besluit van 18 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 57 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

FR   NL