Publié le 09/11/1999
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 oktober 1999 tot uitvoering van artikel 51, § 4, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, houdende bepaling wat onder beduidende overschrijding of risico op beduidende overschrijding van de partiële begrotingsdoelstelling moet worden verstaan

Art. 6


Art. 7
01/07/1999 Na advies van de Commissie voor begrotingscontrole en van de betrokken Overeenkomsten -of akkoordencommissies(s), kan het Verzekeringscomité beslissen tot groepering of tot verdere uitsplitsing van de partiële begrotingsdoelstellingen.

Art. 8

FR   NL   [Affichage pour impression]