Publié le 13/02/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 januari 2014 tot uitvoering van artikel 3, derde lid, van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging, wat betreft de apothekers

Art. 2.


Art. 3.
01/01/2015 De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

FR   NL   [Affichage pour impression]