Publié le 03/05/1972
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 8.


Art. 9.
01/01/1990 De uitgaven worden ingediend met lijsten van het model dat is vastgesteld door het beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ofwel, met instemming van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, met automatisch opgemaakte lijsten of met andere mechanografische bestanden.

Art. 10.

FR   NL   [Affichage pour impression]