Publié le 26/03/2007
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren in sommige instellingen van openbaar nut, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Artikel 1.


Art. 2.
05/04/2007 In het artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 september 2005 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, worden de woorden « alsook op de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut bedoeld in het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut » vervangen door de woorden « alsook op de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut bedoeld in het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut in dewelke managementfuncties niet opgericht zijn ».

FR   NL   [Affichage pour impression]