Publié le 27/10/1967
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1967 houdende schorsing van de overgang naar een andere verzekeringsinstelling in het stelsel van verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van de zelfstandigen

Artikel 1.


Art. 2.
27/10/1967 De personen ten laste, bedoeld in artikel 2, 6°, van evengenoemd koninklijk besluit van 30 juli 1964, behouden evenwel het recht om naar een andere verzekeringsinstelling over te gaan wanneer zij de hoedanigheid van gerechtigde verkrijgen, als bedoeld in artikel 2, 1°, 3°, 4° en 5°, van hetzelfde koninklijk besluit.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]