Publié le 14/04/1983
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 11 april 1983 tot uitvoering van artikel 2, § 3, 6°, van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Art. 2


Art. 3
01/01/2001 Dit besluit is voor de eerste maal van toepassing op het gedeelte van de in 1983 te storten bijdrage.

FR   NL   [Affichage pour impression]