Wet 31-3-2010: betreffende vergoeding schade als gevolg van gezondheidszorg

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 2-4-2010

Deze tekst werd laatst aangepast door: B.S. 27-12-2016

Numac: 2010024096

FR   NL  


Wet van 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Table des Matières du document

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Artikel. 1.

Afdeling 2. - Definities en toepassingsgebied

Art. 2.     Art. 3.

HOOFDSTUK 2. - Voorwaarden voor de vergoeding door het Fonds

Art. 4.     Art. 5.

HOOFDSTUK 3. - De opdrachten van het Fonds voor de Medische Ongevallen

Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.

HOOFDSTUK 4. - Procedure

Afdeling 1. - De aanvraag

Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.

Afdeling 2. - Behandeling van de aanvraag

Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.     Art. 18.     Art. 19.     Art. 20.

Afdeling 3. - Advies van het Fonds

Art. 21.     Art. 22.     Art. 23.     Art. 24.

Afdeling 4. - Voorstel van het Fonds

Art. 25.     Art. 26.     Art. 27.     Art. 28.

Afdeling 5. - Voorstel van de verzekeraar voor de zorgverlener

Art. 29.     Art. 30.     Art. 31.     Art. 32.

HOOFDSTUK 5. - Opheffings- en wijzigingsbepalingen

Art. 33.     Art. 34.

HOOFDSTUK 6. - Inwerkingtreding

Art. 35.

FR   NL