Publié le 30/01/1985
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 januari 1985 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 281 van 31 maart 1984 houdende bepaalde tijdelijke wijzigingen in de regeling inzake de koppeling van sommige sociale uitkeringen van de maatschappelijke zekerheid en uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, en tot toekenning van een inhaalpremie aan sommige gerechtigden op sociale uitkeringen

Art. 8.


Art. 9.
30/01/1985 Voor de toepassing van de bepalingen inzake financiering van de inhaalpremie wordt deze premie geacht betrekking te hebben op het bedrag van de invaliditeitsuitkering op 1 maart 1985.

Art. 10.

FR   NL   [Affichage pour impression]