Publiť le 18/04/1954
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiŽn op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 9.


Art. 10.
01/01/2002 Onze Minister van FinanciŽn, Onze Minister van Economische Zaken en Middenstand, Onze Minister van Verkeerswezen en Onze Minister van Landsverdediging worden, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van het onderhavig besluit belast.

FR   NL   [Affichage pour impression]